Khuyến mại Dịp quốc khánh 02-09

Nhằm chi ân khách hàng và mừng Quốc khánh. In Công nghệ Việt xin gửi đến quý khách báo giá sale off bảng giá như sau:
Khuyến mại Dịp quốc khánh 02-09
 Nhằm chi ân khách hàng và mừng Quốc khánh. In Công nghệ Việt xin gửi đến quý khách báo giá sale off bảng giá như sau:
       
TTNội dungĐvtSLĐG TT NgayĐG Công nợ
1In bạt     
  định lượng 30sm2117,00021,000
  Định lượng 32sm2119,00023,000
  Định Lượng 34sm2122,00026,000
  Định Lượng 36m2124,00028,000
  Định Lượng 40m2138,00035,000
  Bạt backlis nguyên khổm2170,000100,000
2Đề can trong nhà     
  PP  trong nhà định lượng 160, khổ 914, 107, 127, 152m2140,00050,000
  Giấy ảnh 230gm2155,00065,000
  In standy giá x khổ 60x160chiếc145,00055,000
  In standy giá x khổ 80x180chiếc165,00075,000
  In giá cuốn 60x160chiếc140,00050,000
  In giá cuốn 80x200chiếc170,00080,000
  Lụa trong nhàm2165,00070,000
  back List cán bảo vệ( bóng, Mờ)m2170,00090,000
  back List cán bảo vệ, cán keo 2 mặtm2180,000110,000
3Đê can ngoài trời     
  PP  ngoài trời 160, khổ 914, 107, 127, 152m2165,00080,000
  Decan dán thân ô tô in máy to chất lượng 720x720dpim2150,00055,000
  Decan dán thân ô tô in máy chất lượng cao 1400x1400dpim2160,00070,000
  Backlist cán bóng bảo vệm21100,000150,000
  Backlist cán bóng bảo vệ, cán keom21120,000180,000
  Decan trong 110gm2170,00080,000
  Decan trong định lượng 160gm2190,000100,000
  Decan lướim21120,000140,000
4In decan bồi formex     
  In decan trong nhà bồi formex 3mm, 1 mặt, nguyên khổm2190,000100,000
  In decan trong nhà bồi formex 5mm, 1 mặt, nguyên khổm21120,000130,000
  In decan trong nhà bồi formex 3mm, 2 mặt, nguyên khổm21145,000155,000
  In decan trong nhà bồi formex 5mm, 2 mặt, nguyên khổm21155,000170,000
  In decan ngoài trời bồi formex 3mm, 1 mặt, nguyên khổm21110,000120,000
  In decan ngoài trời bồi formex 5mm, 1 mặt, nguyên khổm21140,000150,000

Tin liên quan

024.66.808.777 - 0966 842 575

Chúng tôi tư vấn hỗ trợ 24/7

info@inchuyennghiep.vn

Email hỗ trợ khách hàng

incongngheviet

Chat tư vấn trực tiếp